ضربه گیر: طراحی و ساخت انواع ضربه گیرهای لاستیکی در ابعاد مختلف

Description

در ماشین های ریلی برای زمانی که محدود کننده الکتریکی و مکانیکی و همچنین بی توجهی اپراتور اینگونه ماشین ها به انتهای مسیر و برخورد با استوپر انتهایی که باعث تنشها و آسیب به ساختار اینگونه ماشین ها می شود از ضربه گیر لاستیکی استفاده می شود؛ شرکت آذران ورنه پویان با تولید انواع ضربه گیر جرثقیل های سقفی توانایی رقابت با محصولات خارجی و داخلی را دارا می باشد.

 تولید میشود که برای جرثقیل سقفی در حرکت طولی SBR&NR ضربه گیر جرثقیل از مواد اولیه

.و عرضی انواع مختلف دارد ضربه گیرهای استوانه ای این شرکت از قطر 15میلی متر تا قطر 180میلی متر می باشد

ضربه گیر حرکت عرضی به صورت مکعب مستطیل ساخته می شود که این مدل ضربه گیر برروی جرثقیل تک پل و بازویی استفاده می شود