جرثقیل سقفی: جرثقیل سقفی و دروازه ای: ساخت، نصب و راه اندازی انواع جرثقیل های سقفی، دروازه ای و بازویی

Description

 در گذشته انسان از نیروی خود و حیوانات به صورت محدود می توانست اجسام را جابه جا کند؛ با پیشرفت علم و تکنولوژی انسان توانست اجسام سنگین را با ماشین آلات ابتدایی جابه جا کند، و سپس با استفاده از نیروی الکتریسته و موتورتوانست اجسام سنگین تری را جابه جا کند.

یکی از اختراعات جرثقیل سقفی و دروازه ای بود که از جمله نیازهای حیاطی در مجموعه های صنعتی می باشد؛ برای جابه جایی قطعات و لیفت کردن اجسام سنگین جرثقیل نقش به سزایی را ایفا می کند؛ جرثقیل ها با توجه به نیاز و شرایط به صورت سقفی، دروازه ای، نیم دروازه ای و بازویی ساخته می شود؛ خود جرثقیل سقفی و دروازه ای با توجه به اقتضای مکان نصب و اجسام قابل جابه جایی به صورت تک پل و جفت پل ساخته می شود. حسن غیرقابل انکار جرثقیل سقفی به صرفه بودن و نداشتن آلودگی محیطی و اشغال نکردن مکان می باشد.شرکت آذران وزنه پویان با استفاده از فرمولها و استانداردهای اروپایی و آمریکایی در زمینه تولید انواع جرثقیل دارای پیشینه ای طولانی می باشد؛ لازم به ذکر این مجموعه در ساخت، نصب، راه اندازی و همچنین تعمیرات جرثقیل سقفی دارای تجربه و سابقه ای طولانی و درخشان می باشد.

درصورت نیاز به مشاوره در انتخاب جرثقیل این امکان را برای مشتری فراهم خواهدشد که بهترین گزینه را در انتخاب نوع جرثقیل داشته باشد.