- مگنت جرثقیل سقفی

هنگامی که جرثقیل حرکت میکند برای ایستادن نیاز به ترمز دارد که سرعت موتورها را کم کند وبه صفر برساند در غیر اینصورت خطر افرین است وخسارات غیر قابل جبرانی را به بار میاورد.

  انواع ترمزها و مگنت جرثقیل سقفی

ترمزهارا در جرثقیلها میتوان به سه دسته تقسیم کرد:

۱-ترمز مخروطی

۲-ترمز مگنت

۳-ترمز کفشکی یا ترمز دوم

ترمز مخروطی:

در این ترمزها که بیشتر در جرثقیل های دماگ وپودم (بلغاری) مورد استفاده قرار میگیرد ،با توجه به نوع ساخت رتور که حالت مخروطی یا کونیک به خود دارد، در قسمت انتهایی شفت رتور دارای هزار خاری میباشد .فلکه‌ی ترمزاز طریق هزار خاری به شفت وصل میشود. روی این فلکه لنت ترمز قرار میگیرد که این لنت با درپوش انتهایی موتور در تماس است وباعث ایجاد ترمز میشود. اساس کار ترمز به این شکل است که هنگامی که برق سه فاز به موتور وصل میشود ساخت مخروطی شکل رتور به گونه‌ای است که باعث حرکت رتور به سمت داخل میشود وفلکه را از درپوش انتهایی موتور ازاد میکند ورتور میچرخد وهنگام قطع برق با استفاده از نیروی فنری که در ابتدای شفت رتور قرار دارد به سمت عقب با فشار زیاد هل داده میشود که باعث درگیر شدن فلکه ولنت ترمز با درپوش انتهایی موتور میشود که باعث ایجاد نیروی ترمز میشود.

ترمز مگنت:

همانطور که از اسم این نوع ترمز پیداست این نوع ترمز براساس خاصیت القایی یا همان اهن ربایی کار میکند که باعث توقف موتور میشود.

ترمز مگنت از اجزای زیر تشکیل شده است:

۱-مگنت ترمز ۲- دیسک یا صفحه‌ی مگنت ۳- لنت ترمز ۴- فنر ۵- دیود یا یکسو کننده

اساس کار ترمز به گونه‌ای است که داخل مگنت ترمز دارای سیم پیچی است که مقدار اهم این سیم پیچی خیلی زیاد است که حتی با اهم متر معمولی هم نمیتوان اهم ان را اندازه گرفت. این سیم پیچ هنگام وصل برق دارای خاصیت اهن ربایی میشود به همین دلیل اگر از انتهای موتور نگاه کنیم اولین قسمت مگنت میباشد که بااهن ربا شدن مگنت دیسک مقابل مگنت را به سمت خود جذب میکند با ازاد شدن این دیسک از لنت ترمز باعث چرخش موتور میشود. حال به محض قطع جریان برق این دیسک به وسیله‌ی فنرهایی که روی مگنت تعبیه شده‌اند با فشار به لنت ترمز میچسبد وباعث ایجاد ترمز میشود. دیود این ترمزها برای یکسو کردن جریان برق میباشد که جریان برق متناوب را به مستقیم تبدیل میکند و عمدتآ دارای ولتاژ۲۲۰ یا ۳۸۰ ولت میباشد.

۳-ترمز کفشکی

این نوع ترمز بیشتر در اپن وینچها مورد استفاده قرار میگیرد محل نصب این ترمز ورودی گیربکس یا همان محل اتصال شقت موتور به ورودی گیربکس میباشد که از طریق کوپلینگ دایره‌ای شکل با سطح اصطحکاک مورد نیاز نصب میشود که روی این کوپلینگ جای لنت ترمز کفشکی میباشد.

با وصل شدن برق نیروی مغناطیسی داخل موتور به وسیله‌ی فشار روغن باعث ازاد شدن شفت موتور میشود و شفت موتوررا به سمت بالا ازاد میکند که حرکت شفت باعث ازاد شدن کفشکها از روی کوپلینگ میشود ودر نتیجه ترمز ازاد شده و موتور ازادانه میچرخد وهنگام قطع برق به وسیله‌ی فنر قوی تعبیه شده کفشکها با فشار به کوپلینگ میچسبد وایجاد ترمز میکند. در صنعت به اصطلاح به این ترمز ترمز دوم گفته میشود.